Day: April 12, 2022

Mediums en paragnosten

Een medium en zijn paranormale gaven

Een medium kan verschillende paranormale gaven bezitten.  Een van de bekendste is helderziendheid, maar een medium kan ook bijvoorbeeld ruik-, smaak- of geurwaarnemingen hebben die anderen niet hebben. Zo heb je bijvoorbeeld: Helderziendheid: het medium heeft het vermogen beelden te zien van gebeurtenissen die nog gaan plaatsvinden. Dit kan in de vorm van een droom […]

Read More